舞女 – 韩宝仪 / Vũ nữ – Hàn Bảo Nghi

舞女 – 韩宝仪
wú nǚ – Hán Bǎo Yí
Vũ nữ – Hàn Bảo Nghi

多少人为了生活历尽了悲欢离合
duō shǎo rén wèi le shēng huó lì jìn le bēi huān lí hé
Có bao nhiêu người vì cuộc sống đã nhiều lần trải qua vui buồn hợp tan

多少人为了生活流尽血泪
duō shǎo rén wèi le shēng huó liú jìn xuè lèi
Có bao nhiêu người vì cuộc sống rơi cạn máu và nước mắt

心酸向谁诉
xīn suān xiàng shuí sù
Xót xa trong lòng thổ lộ cùng ai...

啊~~~有谁能够了解作舞女的悲哀还能流着眼泪也要对人笑嘻嘻
ā ~~~ yǒu shuí néng gòu liáo jiě zuò wú nǚ de bēi āi hái néng liú zhuó yǎn lèi yě yào duì rén xiào xī xī
Ah ~ Có ai có thể hiểu được nỗi bi ai của thân làm vũ nữ? nước mắt đang chảy nhưng vẫn phải cười hì hì với người...

啊~~~来来来来跳舞脚步开始摇动就不管他人是谁,人生是一场梦
ā ~~~ lái lái lái lái tiào wǔ jiǎo bù kāi shǐ yáo dòng jiù bù guǎn tā rén shì shuí , rén shēng shì yì chǎng mèng
Ah ~ Lai lai lai lại đây, nhịp chân khiêu vũ bắt đầu lay động sẽ chẳng cần quản người khác là ai, cuộc đời chỉ là giấc mộng...

多少人为了生活历尽了悲欢离合
duō shǎo rén wèi le shēng huó lì jìn le bēi huān lí hé
Có bao nhiêu người vì cuộc sống đã nhiều lần trải qua vui buồn li hợp

多少人为了生活历尽沧桑
duō shǎo rén wèi le shēng huó lì jìn cāng sāng
Có bao nhiêu người vì cuộc sống đã trải hết thăng trầm bể dâu

心事向谁诉
xīn shì xiàng shuí sù
Tâm tình này biết thổ lộ cùng ai...

啊~~~有谁能够了解作舞女的悲哀还能流着眼泪也要对人笑嘻嘻
ā ~~~ yǒu shuí néng gòu liáo jiě zuò wú nǚ de bēi āi hái néng liú zhuó yǎn lèi yě yào duì rén xiào xī xī
Ah ~ Có ai có thể hiểu được nỗi bi ai của thân làm vũ nữ? nước mắt đang chảy nhưng vẫn phải cười hì hì với người...

啊~~~来来来来跳舞脚步开始摇动就不管他人是谁,人生是一场梦
ā ~~~ lái lái lái lái tiào wǔ jiǎo bù kāi shǐ yáo dòng jiù bù guǎn tā rén shì shuí , rén shēng shì yì chǎng mèng
Ah ~ Lai lai lai lại đây, nhịp chân khiêu vũ bắt đầu lay động sẽ chẳng cần quản người khác là ai, cuộc đời chỉ là giấc mộng...

啊~~~有谁能够了解作舞女的悲哀还能流着眼泪也要对人笑嘻嘻
ā ~~~ yǒu shuí néng gòu liáo jiě zuò wú nǚ de bēi āi hái néng liú zhuó yǎn lèi yě yào duì rén xiào xī xī
Ah ~ Có ai có thể hiểu được nỗi bi ai của thân làm vũ nữ? nước mắt đang chảy nhưng vẫn phải cười hì hì với người...

啊~~~来来来来跳舞脚步开始摇动就不管他人是谁,人生是一场梦
ā ~~~ lái lái lái lái tiào wǔ jiǎo bù kāi shǐ yáo dòng jiù bù guǎn tā rén shì shuí , rén shēng shì yì chǎng mèng
Ah ~ Lai lai lai lại đây, nhịp chân khiêu vũ bắt đầu lay động sẽ chẳng cần quản người khác là ai, cuộc đời chỉ là giấc mộng...
Lời dịch: Vuivui.cn
歌词 /
Lời bài hát

打扮着妖娇的模样
dǎ bàn zhe yāo jiāo de mú yàng  

陪人客摇来摇去 
péi rén kè yáo lái yáo qù

红红的霓虹灯闪闪识识
hóng hóng de ní hóng dēng shán shǎn shí shí

引阮心伤悲 
yǐn ruǎn xīn shāng bēi  

啊… 谁人会冻了解做舞女的悲哀, 暗暗流着目屎也是格甲笑咳咳 
ā …   shuí rén huì dòng liáo jiě zuò wú nǚ de bēi āi,  àn àn liú zhe mù shǐ yě shì gé jiǎ xiào hāi hāi  

阿… 来来来来跳舞脚步若是震动, 不管伊是谁人,甲伊当做眠梦
ā …   lái lái lái lái tiào wǔ jiǎo bù ruò shì zhèn dòng,  bù guǎn yī shì shuí rén jiǎ yī dàng zuò mián mèng

我拖着沉重脚步
wǒ tuō zhe chén zhòng jiǎo bù

伴音乐西来西去
bàn yīn yuè xī lái xī qù

人客也对阮讲甲乱乱纷纷
rén kè yě duì ruǎn jiǎng jiǎ luàn luàn fēn fēn

引阮心忧闷
yǐn ruǎn xīn yōu mèn

阿… 甘愿无人知影做舞女的悲哀, 只有流着目屎也是格甲笑咳咳
ā …   gān yuàn wú rén zhī yǐng zuò wú nǚ de bēi āi,  zhí yǒu liú zhe mù shǐ yě shì gé jiǎ xiào hāi hāi

阿… 来来来来跳舞脚步若是震动, 不管伊是谁人,甲伊当做眠梦
ā …   lái lái lái lái tiào wǔ jiǎo bù ruò shì zhèn dòng,  bù guǎn yī shì shuí rén jiǎ yī dàng zuò mián mèng
n


舞女是一首流行於1980年代的闽南语歌曲,原唱者为陈小云。後来另一位女星韩宝仪曾翻唱该歌曲的国语版。
1990年代改编为粤语版的《来…寻梦》,由叶玉卿主唱。
该歌曲在80年代末期特别流行,常被人用来讽刺当时台湾人的处境就如舞女一般悲惨。

Vũ nữ là một ca khúc MÂN NAM được lưu hành vào những năm 1980, ca sĩ hát gốc là Trần Tiểu Vân, sau đó là nữ ca sĩ Hàn Bảo Nghi cover thành bản tiếng phổ thông.

Năm 1990 đã được biên soạn lại thành phiên bản tiếng Quảng Đông (Tìm Mộng) do Diệp Ngọc Khanh thể hiện.

Ca khúc này vào cuối những năm 80 đã rất thịnh hành, thường bị người dùng để châm chọc mỉa mai tình cảnh của người Đài Loan lúc bấy giờ thê thảm như những vũ nữ.

0 comments: