爱 是 你 我 - Tình yêu là anh và em - Đao Lang vs Vân Đóa

爱 是 你 我 - 刀 郎 与云朵
ài shì nǐ wǒ  -  dāo láng & yún duǒ
Tình yêu là anh và em - Đao Lang vs Vân Đóa

词 曲 : 刀 郎
Cí/qǔ dāo láng
Nhạc và lời: Đao Lang
~~~~~~~~~~~~~~

爱 是 你 我
ài shì nǐ wǒ
tình yêu là anh và em

用心 交织 的 生活
yòngxīn jiāozhī de shēnghuó
cùng dệt lên cuộc sống bằng trái tim

爱 是 你 和 我
ài shì nǐ hé wǒ
tình yêu là anh và em

在 患难 之 中 不 变 的 承诺
zài huànnàn zhī zhōng bù biàn de chéngnuò
dẫu trong hoạn nạn khổ đau, không đổi thay lời thề ước

爱 是 你的 手 把 我的 伤 痛 抚 摸
ài shì nǐde shǒu bǎ wǒde shāng tòng fǔ mō
tình yêu là bàn tay em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong anh

爱 是 用 我的 心 倾听 你的 忧伤 欢乐
ài shì yòng wǒde xīn qīngtīng nǐde yōushāng huānlè
tình yêu là dùng trái tim anh lắng nghe vui buồn trong em

爱 是 你 我
ài shì nǐ wǒ
tình yêu là anh và em

用心 交织 的 生活
yòngxīn jiāozhī de shēnghuó
cùng dệt lên cuộc sống bằng trái tim

爱 是 你 和 我
ài shì nǐ hé wǒ
tình yêu là anh và em

在 患难 之 中 不 变 的 承诺
zài huànnàn zhī zhōng bù biàn de chéngnuò
trong hoạn nạn khổ đau, không đổi thay lời thề ước

爱 是 你的 手 把 我的 伤 痛 抚 摸
ài shì nǐde shǒu bǎ wǒde shāng tòng fǔ mō
tình yêu là bàn tay em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong anh

爱 是 用 我的 心 倾听 你的 忧伤 欢乐
ài shì yòng wǒde xīn qīngtīng nǐde yōushāng huānlè
tình yêu là dùng trái tim em lắng nghe những vui buồn trong anh

这 世界 我 来 了
zhè shìjiè wǒ lái le
thế gian ơi, tôi đến đây

任 凭 风暴 旋涡
rèn píng fēngbào xuánwō
đối diện với phong ba bão tố

真心 的 爱 的 承诺
zhēnxīn dì ài de chéngnuò
lời hứa của tình yêu chân thành

让 我 看到 了 阳光 闪烁
ràng wǒ kāndào le yángguāng shǎnshuò
cho tôi thấy ánh mặt trời rạng rỡ

爱 拥抱 着 我 , 我 能 感觉 到 她的 抚 摸
ài yōngbào zhe wǒ, wǒ néng gǎnjué dào tāde fǔ mō
tình yêu đang bao trùm lấy tôi

就算 生活 给 我 无尽 的 苦痛 折磨
jiùsuàn shēnghuó gěi wǒ wújìn de kǔtòng zhémó
cho dù cuộc sống bị giày vò bởi bao đau khổ

我 还是 觉得 幸福 更多
wǒ háishi juédé xìngfú gèngduō
tôi vẫn thấy hạnh phúc dâng tràn

爱 是 你 我
ài shì nǐ wǒ
tình yêu là anh và em

用心 交织 的 生活
yòngxīn jiāozhī de shēnghuó
cùng dệt lên cuộc sống bằng trái tim

爱 是 你 和 我
ài shì nǐ hé wǒ
tình yêu là anh và em

在 患难 之 中 不 变 的 承诺
zài huànnàn zhī zhōng bù biàn de chéngnuò
dẫu trong hoạn nạn khổ đau, không đổi thay lời thề ước

爱 是 你的 手 把 我的 伤 痛 抚 摸
ài shì nǐde shǒu bǎ wǒde shāng tòng fǔ mō
tình yêu là bàn tay em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong anh

爱 是 用 我的 心 倾听 你的 忧伤 欢乐
ài shì yòng wǒde xīn qīngtīng nǐde yōushāng huānlè
tình yêu là dùng trái tim anh lắng nghe vui buồn trong em

这 世界 我 来 了
zhè shìjiè wǒ lái le
thế gian ơi, tôi đến đây

任 凭 风暴 旋涡
rèn píng fēngbào xuánwō
đối diện với phong ba bão tố

真心 的 爱 的 承诺
zhēnxīn dì ài de chéngnuò
lời hứa của tình yêu chân thành

让 我 看到 了 阳光 闪烁
ràng wǒ kāndào le yángguāng shǎnshuò
cho tôi thấy ánh mặt trời rạng rỡ

爱 拥抱 着 我 , 我 能 感觉 到 她的 抚 摸
ài yōngbào zhe wǒ, wǒ néng gǎnjué dào tāde fǔ mō
tình yêu đang bao trùm lấy tôi

就算 生活 给 我 无尽 的 苦痛 折磨
jiùsuàn shēnghuó gěi wǒ wújìn de kǔtòng zhémó
cho dù cuộc sống bị giày vò bởi bao đau khổ

我 还是 觉得 幸福 更多
wǒ háishi juédé xìngfú gèngduō
tôi vẫn thấy hạnh phúc dâng tràn

觉得 幸福 更多
juédé xìngfú gèngduō
hạnh phúc dâng tràn

Lời dịch:   幸运草

0 comments: