孤城 – 刘佳 - Cô Thành - Lưu Giai

孤城 – 刘佳
Gū chéng - Liú Jiā
Cô Thành - Lưu Giai

作词:文雅 / Tác từ: Văn Nhã
作曲:刘佳 / Tác khúc: Lưu Giai

Lala…至少我们都应该赤裸地对自己坦承
zhì shǎo wǒ men dōu yīng gāi chì luǒ dì duì zì jǐ tǎn chéng
Ít nhất chúng ta cũng nên thẳng thắn thành thật đối diện với bản thân

自私才是不能幸福的劣根
zì sī cái shì bù néng xìng fú de liè gēn
Ích kỉ mới chính là gốc rễ của sự bất hạnh

就算迷信地看过无数回彼此的掌纹
jiù suàn mí xìn dì kàn guò wú shù huí bí cǐ de zhǎng wén
Cho dù có mê tín xem bao nhiêu lần vân tay của nhau đi nữa

无非认了心里多一道疤痕
wú fēi rèn le xīn lǐ duō yí dào bā hén
Cũng chỉ là nhận thêm một vết sẹo nơi trái tim

是的爱情需要一点心甘愿的笨
shì de ài qíng xū yào yì diǎn xin gān yuàn de bèn
Phải, tình yêu cần có một chút sự ngu ngốc mang tên cam tâm tình nguyện

放眼望去却有太多聪明人
fàng yǎn wàng qù què yǒu tài duō cōng míng rén
Nhìn xung quanh đã có rất nhiều người thông minh

现实赢了袖手旁观它在冷眼看我们
xiàn shí yíng le xiù shǒu páng guān tā zài léng yǎn kàn wǒ men
Hiện thực nó đã thắng và lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn chúng ta

同流落在几百万人的城
tóng liú luò zài jǐ bǎi wàn rén de chéng
Hàng triệu con người sống trong cùng một thành phố

有的人爱着爱着爱着就淡了
yǒu de rén ài zhe ài zhe ài zhe jiù dàn le
Có người yêu rồi yêu rồi yêu rồi liền phai nhạt

有的人梦着梦着梦着就断了
yǒu de rén mèng zhe mèng zhe mèng zhe jiù duàn le
Có người mộng rồi mộng rồi mộng rồi liền vỡ tan

有的人笑着笑着笑着就哭了
yǒu de rén xiào zhe xiào zhe xiào zhe jiù kū le
Có người cười rồi cười rồi cười rồi liền lại khóc

我们曾发誓说我们不会的
wǒ men céng fā shì shuō wǒ men bú huì de
Đôi ta đã từng thề nguyền rằng sẽ không trở nên như vậy

Lala…至少我们都应该赤裸地对自己坦承
zhì shǎo wǒ men dōu yīng gāi chì luǒ dì duì zì jǐ tǎn chéng
Ít nhất chúng ta cũng nên thẳng thắn thành thật đối diện với bản thân

自私才是不能幸福的劣根
zì sī cái shì bù néng xìng fú de liè gēn
Ích kỉ mới chính là gốc rễ của sự bất hạnh

就算迷信地看过无数回彼此的掌纹
jiù suàn mí xìn dì kàn guò wú shù huí bí cǐ de zhǎng wén
Cho dù có mê tín xem bao nhiêu lần chỉ tay của nhau đi nữa

无非认了心里多一道疤痕
wú fēi rèn le xīn lǐ duō yí dào bā hén
Cũng chỉ là nhận thêm một vết sẹo nơi trái tim

是的爱情需要一点心甘愿的笨
shì de ài qíng xū yào yì diǎn xin gān yuàn de bèn
Phải, tình yêu cần có một chút sự ngu ngốc mang tên cam tâm tình nguyện

放眼望去却有太多聪明人
fàng yǎn wàng qù què yǒu tài duō cōng míng rén
Nhìn xung quanh đã có rất nhiều người thông minh

现实赢了袖手旁观它在冷眼看我们
xiàn shí yíng le xiù shǒu páng guān tā zài léng yǎn kàn wǒ men
Hiện thực nó đã thắng và lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn chúng ta

同流落在几百万人的城
tóng liú luò zài jǐ bǎi wàn rén de chéng
Hàng triệu con người sống trong cùng một thành phố

有的人爱着爱着爱着就淡了
yǒu de rén ài zhe ài zhe ài zhe jiù dàn le
Có người yêu rồi yêu rồi yêu rồi liền phai nhạt

有的人梦着梦着梦着就断了
yǒu de rén mèng zhe mèng zhe mèng zhe jiù duàn le
Có người mộng rồi mộng rồi mộng rồi liền vỡ tan

有的人笑着笑着笑着就哭了
yǒu de rén xiào zhe xiào zhe xiào zhe jiù kū le
Có người cười rồi cười rồi cười rồi liền lại khóc

我们曾发誓说我们不会的
wǒ men céng fā shì shuō wǒ men bú huì de
Đôi ta đã từng thề nguyền rằng sẽ không trở nên như vậy

有的人走着走着走着就散了
yǒu de rén zǒu zhe zǒu zhe zǒu zhe jiù sàn le
Có người cùng đi cùng đi cùng đi bên nhau rồi lại chia li

有的人等着等着等着就放了
yǒu de rén děng zhe děng zhe děng zhe jiù fàng le
Có người chờ đợi chờ đợi chờ đợi rồi lại từ bỏ

有的人想着想着想着就忘了
yǒu de rén xiǎng zhuó xiǎng zhuó xiǎng zhe jiù wàng le
Có người mong nhớ mong nhớ mong nhớ rồi lại lãng quên

最后我们是他们中的两个
zuì hòu wǒ men shì tā men zhōng dì liǎng gè
Cuối cùng đôi ta đã trở thành hai con người trong số những con người đó

这座城市有太多太多的话还没有说
zhè zuò chéng shì yǒu tài duō tài duō de huà hái méi yǒu shuō
Thành phố này có quá nhiều quá nhiều lời nói vẫn chưa kịp bày tỏ
Nguồn: Ketnoi.com

0 comments: