写在心里的歌 – 米娜 - Bài hát viết trong tim - Mina

写在心里的歌 – 米娜
Xiě zài xīn lǐ de gē - Mǐ Nà
Bài hát viết trong tim - Mina

听着熟悉的旋律
tīng zhe shú xī de xuán lǜ
Lắng nghe những giai điệu quen thuộc

唱着我们的过去 
chàng zhe wǒ men de guò qù
Hát lên những điều đã qua giữa chúng ta

念着过了很久的,那些回忆 
niàn zhe guò le hěn jiǔ de nà xiē huí yì
Ngẫm nghĩ rất lâu những ký ức ấy

看着安静的手机
kàn zhe ān jìng de shǒu jī 
Nhìn chiếc diện thoại im hơi

守着沉默的信息
shǒu zhe chén mò de xìn xī 
Giữ lấy vài dòng tin nhắn lặng thinh

等着飞沙般消失的身影 
děng zhe fēi shā bān xiāo shī de shēn yǐng 
Chờ đợi cho đất cát xóa mờ hình bóng ấy

走在首尔的街头
zǒu zài shǒu ěr de jiē tóu 
Bước trên những con đường Seoul

思念不停地回头
sī niàn bù tíng dì huí tóu 
Những suy nghĩ không ngừng trở về

想起曾经,你还牵过我的手 
xiǎng qǐ céng jīng nǐ hái qiān guò wǒ de shǒu
Nhớ đến những lần anh nắm lấy tay em

虽然都已成过去 
suī rán dōu yǐ chéng guò qù
Cho dù tất cả đã qua đi

虽然都快要忘记 
suī rán dōu kuài yào wàng jì 
Cho dù rất nhanh sẽ quên đi mọi thứ

我确仿佛看得到,你的脚印 
wǒ què fǎng fú kàn dé dào nǐ de jiǎo yìn 
Em lại dường như nhìn thấy được dấu chân của anh

为什么 为什么 
wèi shén me wèi shén me
Vì sao, tại vì sao

这首歌的旋律,总唱不够 
zhè shǒu gē de xuán lǜ zǒng chàng bú gòu
Giai điệu của bài hát này, hát mãi không chán

为什么 说不清 为什么 
wèi shén me shuō bù qīng wèi shén me 
Vì sao nói không rõ ràng, tại vì sao

歌词里面,都是在说你 
gē cí lǐ miàn dōu shì zài shuō nǐ 
Ý nghĩa trong lời bài hát,  đều là nói về anh

走在首尔的街头
zǒu zài shǒu ěr de jiē tóu
Bước trên những con đường Seoul

思念不停地回头
sī niàn bù tíng dì huí tóu
Những suy nghĩ không ngừng trở về

想起曾经,你还牵过我的手 
xiǎng qǐ céng jīng nǐ hái qiān guò wǒ de shǒu
Nhớ đến những lần anh nắm lấy tay em

似乎早已忘记你
sì hū záo yǐ wàng jì nǐ 
Dường như từ lâu đã quên đi anh

似乎还在爱着你
sì hū hái zài ài zhe nǐ
Dường như vẫn còn yêu anh

似乎我从来都,没有遇见你 
sì hū wǒ cóng lái dōu méi yǒu yù jiàn nǐ 
Dường như em chưa từng gặp anh

感觉窗外下的雨 
gǎn jué chuāng wài xià de yǔ 
Em cảm thấy cơn mưa rơi ngoài của sổ

劝我一直想着你 
quàn wǒ yì zhí xiǎng zhe nǐ
Gợi nhắc em luôn nhớ về anh

落在心里每一滴都是旋律 
luò zài xīn lǐ měi yì dī dōu shì xuán lǜ 
Từng giọt rơi vào tim đều là giai điệu

虽然都已成过去 
suī rán dōu yǐ chéng guò qù
Mặc dù tất cả sẽ trở thành quá khứ

虽然都快要忘记 
suī rán dōu kuài yào wàng jì
Mặc dù sẽ quên đi rất nhanh

我确仿佛看得到,你的脚印 
wǒ què fǎng fú kàn dé dào nǐ de jiǎo yìn
Em lại dường như nhìn thấy được dấu chân của anh

为什么 为什么 
wèi shén me wèi shén me
Vì sao, tại vì sao

这首歌的旋律,总唱不够 
zhè shǒu gē de xuán lǜ zǒng chàng bú gòu 
Giai điệu của bài hát này, hát mãi không chán

为什么 说不清 为什么 
wèi shén me shuō bù qīng wèi shén me 
Vì sao nói không rõ ràng, tại vì sao

歌词里面,都是在说你 
gē cí lǐ miàn dōu shì zài shuō nǐ
Ý nghĩa trong lời bài hát,  đều là nói về anh

走在首尔的街头
zǒu zài shǒu ěr de jiē tóu
Bước trên những con đường Seoul

思念不停地回头
sī niàn bù tíng dì huí tóu
Những suy nghĩ không ngừng trở về

想起曾经,你还牵过我的手 
xiǎng qǐ céng jīng nǐ hái qiān guò wǒ de shǒu
Nhớ đến những lần anh nắm lấy tay em

似乎早已忘记你
sì hū záo yǐ wàng jì nǐ 
Dường như từ lâu đã quên đi anh

似乎还在爱着你
sì hū hái zài ài zhe nǐ
Dường như vẫn còn yêu anh

似乎我从来都,没有遇见你 
sì hū wǒ cóng lái dōu méi yǒu yù jiàn nǐ 
Dường như em chưa từng gặp anh

似乎是一篇日记 
sì hū shì yì piān rì jì
Dường như từng trang nhật ký

似乎是一段记忆
sì hū shì yí duàn jì yì
Như là từng đoạn hồi ức

似乎 有一首歌 写在 我心里
sì hū yǒu yì shǒu gē xiě zài wǒ xīn lǐ 
Dường như có một bài hát, viết trong trái tim em.

Dịch bởi: Dorothy (Thanh Hằng)

作曲:郑勋 (韩国)
歌词:勇敢的中国

0 comments: