哥只是一个传说 - Anh chỉ là một truyền thuyết - 陈旭 - Trần Húc

哥只是一个传说 – 陈旭 / Celvin
Gē zhǐ shì yí gè chuán shuō - Chén Xù
Anh chỉ là một truyền thuyết - Trần Húc

请你不要再迷恋哥,哥只是一个传说
Qǐng nǐ bú yào zài mí liàn gē, gē zhǐ shì yì gē chuán shuō
Xin em đừng yêu anh thêm nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

虽然我 舍不得 可是我 还是要说
Suì rán wǒ shě bù dé kě shì wǒ hái shì yào shuō
Dù không thể từ bỏ nhưng anh vẫn phải nói

你不要再迷恋我,我只是一个传说
Nǐ bù yào zài mí liàn wǒ, wǒ zhǐ shì yì gē chuán shuō
Em đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyển thuyết

我不曾寂寞,因为有你曾陪着我
Wǒ bù céng jì mò, yīn wèi yǒu nǐ céng péi zhe wǒ
Anh chưa hề cô đơn, vì đã từng có em bên cạnh

When everybody says someone is a hero
No one really knows the truth about an idol
Whose inside is pretty lonely n' vulnerable

Khi mọi người nói ai đó là một anh hùng
Nhưng không ai biết sự thật về hình tượng ấy
Đó là người mà thực ra rất cơ đơn và dễ bị tổn thương

Wishing there'll be someone who do know
One time, he set himself a high goal
He wants to be there as a role model

Ước chi có người nào đó hiểu được
Một lần, anh ta tự đặt ra cho mình một đích đến
Anh ta muốn trở thành một hình tượng

Ever since then life becomes a live show
Real time show without any rehearsal

Kể từ đó cuộc sống trờ thành một show diễn
Show diễn không cần tới sự diễn tập

每一个传说 都会随时间褪色
Měi yì gē chuán shuō dōu huì suí shí jiān tuì sè
Mỗi truyền thuyết đều phai nhạt dần theo thời gian

每个强者都会有 背后的辛酸挫折
Měi ge qiáng zhě dōu huì yǒu bēi hòu de xìn suān cuò zhé
Phía sau mỗi người mạnh mẽ đều có những gian khó đắng cay

之所以活的洒脱 是因为懂得取舍
Zhī suǒ yǐ huó de sǎ tuò shì yīn wèi dǒng de qǔ shě
Có thể sống tự do là vì hiểu được từ bỏ và lựa chọn

之所以淡漠 是把一切都看破
Zhī suǒ yǐ dàn mò shì bǎ yí qiè dōu kàn pò
Có thể lạnh lùng là do nhìn thấu được mọi điều

请你不要再迷恋哥,哥只是一个传说
Qǐng nǐ bú yào zài mí liàn gē, gē zhǐ shì yì gē chuán shuō
Xin đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

虽然我 舍不得 可是我 还是要说
Suì rán wǒ shě bù dé kě shì wǒ hái shì yào shuō
Mặc dù không thể từ bỏ nhưng anh phải nói

你们还要记得我 ,尽管我还在飘泊
Nǐ mēn hái yào jì de wǒ, jǐn guǎn wǒ hái zài piāo bó
Mọi người hãy nhớ anh nhé, cho dù anh vẫn còn đang phiêu bạt

哥不会寂寞,因为有寂寞陪着哥
Gē bú huì jì mò, yīn wèi yǒu jì mò péi zhe gē
Anh sẽ không cô đơn, vì cô đơn luôn  theo bên anh

你不要再迷恋我,我只是一个传说
Nǐ bú yào zài mí liàn wǒ, wǒ zhǐ shì yì gē chuán shuō
Em đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

虽然我 故作冷漠 是不想 再次难过
suì rán wǒ gù zuò lěng mò shì bù xiǎng zài cì nán guò
Dù anh cố tỏ ra lạnh lùng là để không muốn phải buồn them

你不要再迷恋哥,哥只是一个传说
Nǐ bú yào zài mí liàn gē, gē zhǐ shì yì gē chuán shuō
Xin đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết thôi

我不曾寂寞,因为有你曾陪着我
Wǒ bù céng jì mò, yīn wèi yǒu nǐ céng péi zhe wǒ
Anh chưa từng cô đơn vì đã từng có em ở bên anh

나한테 미련을 두지마,설화만 이니까
너랑 함께 있어서 고독한 사람이아니라
모든설화는 시간에 따라서 돌아가
고독이랑 함께 있어서 고독한 사람이 아니야

每一个传说 都会随时间褪色
Měi yì gē chuán shuō dōu huì suí shí jiān tuì sè
Mỗi một truyền thuyết đều sẽ phai nhạt theo thời gian

每个强者都会有 背后的辛酸挫折
Měi ge qiáng zhě dōu huì yǒu bēi hòu de xìn suān cuò zhé
Phía sau mỗi một người mạnh mẽ đều có những gian khó đắng cay

之所以活的洒脱 是因为懂得取舍
Zhī suǒ yǐ huó de sǎ tuò shì yīn wèi dǒng de qǔ shě
Sống tự do là vì hiểu được lựa chọn và từ bỏ

之所以淡漠 是把一切都看破
Zhī suǒ yǐ dàn mò shì bǎ yí qiè dōu kàn pò
Lạnh lùng là do nhìn thấu được mọi chuyện

请你不要再迷恋哥,哥只是一个传说
Qǐng nǐ bú yào zài mí liàn gē, gē zhǐ shì yì gē chuán shuō
Xin em đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

虽然我 舍不得 可是我 还是要说
Suì rán wǒ shě bù dé kě shì wǒ hái shì yào shuō
Dù không thể từ bỏ nhưng anh phải nói

你们还要记得我,尽管我还在飘泊
Nǐ mēn hái yào jì de wǒ, jǐn guǎn wǒ hái zài piāo bó
Mọi người xin hãy nhớ anh nhé,dù anh vẫn còn đang phiêu bạt

哥不会寂寞,因为有寂寞陪着哥
gē bù céng jì mò, yīn wèi yǒu nǐ céng péi zhe gē
Anh sẽ không cô đơn, vì có cô đơn theo bên anh

你不要再迷恋我,我只是一个传说
Nǐ bù yào zài mí liàn wǒ, wǒ zhǐ shì yì gē chuán shuō
Em đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

虽然我 故作冷漠 是不想 再次难过
Suī rán wǒ gù zuò lěng mò shì bù xiǎng zài cì nán guò
Dù anh cố tỏ ra lạnh lùng để không phải buồn thêm nữa

你不要再迷恋哥,哥只是一个传说
Nǐ bú yào zài mí liàn gē, gē zhǐ shì yí gè chuán shuō
Em đừng yêu anh nữa, anh chỉ là truyền thuyết thôi

我 不曾寂寞,因为有你曾陪着我
Wǒ bù céng jì mò, yīn wèi yǒu nǐ céng péi zhe wǒ
Anh chưa hề cô đơn, vì đã từng có em ở bên anh

爱也还要割舍 是因为 没有结果
Ài yě yào gē shě shì yīn wèi měi yǒu jié guǒ
Tình yêu rồi cũng chia ngang vì không thể có kết quả

如果说 你也会懂得 就一起 唱这首歌
Rú guǒ shuō nǐ yě huì dǒng dé jìu yì qǐ chāng zhè shǒu gē
Nếu như em cũng hiểu thì hãy cùng hát khúc ca này

请你不要再迷恋哥,哥只是一个传说
Qǐng nǐ bú yào zài mí liàn gē, gē zhǐ shì yì gē chuán shuō
Xin đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

虽然我 舍不得 可是我 还是要说
Suì rán wǒ shě bù dé kě shì wǒ hái shì yào shuō
Dù không thể từ bỏ nhưng anh vẫn phải nói

你不要再迷恋我,我只是一个传说
Nǐ bù yào zài mí liàn wǒ, wǒ zhǐ shì yì gē chuán shuō
Đừng yêu anh nữa, anh chỉ là một truyền thuyết

我 不曾寂寞,因为有你曾陪着我
Wǒ bù céng jì mò, yīn wèi yǒu nǐ céng péi zhe wǒ
Anh chưa từng cô đơn, vì đã từng có em ở bên anh

Dịch bởi: 傻鹅 Lonely Broken Angel

词曲:陈旭 / Nhạc và lời: Trần Húc

0 comments: