烟雨唱扬州 - 李殊 - Mưa phùn Dương Châu - Lý Thù

烟雨唱扬州 - 李殊
yān yǔ chàng yáng zhōu - Lǐ Shū
Mưa phùn Dương Châu - Lý Thù


电视剧:上错花轿嫁对郎 片尾曲
diàn shì jù: shàng cuò huā jiào jià duì láng
Nhạc cuối phim: Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý

风吹云动天不动
fēng chuī yún dòng tiān bú dòng
Gió thổi mây bay trời không chuyển

水推船移岸不移
shuǐ tuī chuán yí àn bù yí
Nước cuốn thuyền trôi bến không dời

刀切莲藕丝不断
dāo qiē lián ǒu sī bú duàn
Đao sa không đoạn tơ sen thắm

山高水远情不离
shān gāo shuǐ yuǎn qíng bù lí
Núi cao sông thẳm tình chẳng xa

雨绵绵情依依
yǔ mián mián qíng yī yī
Mưa man mác tình vấn vương

多少故事在心里
duō shǎo gù shi zài xīn lǐ
Biết bao chuyện ở trong lòng

五月烟雨蒙蒙唱扬州
wǔ yuè yān yǔ mēng mēng chàng yáng zhōu
Tháng năm mưa phây phất ngân lên câu hát giữa trời Dương Châu

百年巧合化惊奇
bǎi nián qiǎo hé huà jīng qí
Trăm năm chợt hóa vở kịch trong thế gian

善恶皆会得报应
shàn è jiē huì dé bào yìng
Thiện ác tất đều đắc báo ứng

祸福自然有天理
huò fú zì rán yǒu tiān lǐ
Phúc họa tự nhiên hữu thiên lí

姻缘桩桩似线牵
yīn yuán zhuāng zhuāng sì xiàn qiān
Nhân duyên đan kết như tơ giăng mắc

万事幽幽当自立
wàn shì yōu yōu dāng zì lì
Vạn sự tự khắc có nguyên nhân

雨绵绵情依依
yǔ mián mián qíng yī yī
Mưa man mác tình vấn vương

多少故事在心里
duō shǎo gù shi zài xīn lǐ
Biết bao chuyện ở trong lòng

五月烟雨蒙蒙唱扬州
wǔ yuè yān yǔ mēng mēng chàng yáng zhōu
Tháng năm mưa phây phất ngân lên câu hát giữa trời Dương Châu

百年巧合化惊奇
bǎi nián qiǎo hé huà jīng qí
Trăm năm chợt hóa vở kịch trong thế gian

雨绵绵情依依
yǔ mián mián qíng yī yī
Mưa man mác tình vấn vương

多少故事在心里
duō shǎo gù shi zài xīn lǐ
Biết bao chuyện ở trong lòng

五月烟雨蒙蒙唱扬州
wǔ yuè yān yǔ mēng mēng chàng yáng zhōu
Tháng năm mưa phây phất ngân lên câu hát giữa trời Dương Châu

百年巧合化惊奇
bǎi nián qiǎo hé huà jīng qí
Trăm năm chợt hóa vở kịch trong thế gian

Dịch bởi:  Dorothy


0 comments: